PRISER

 - Atferdstime ca 1 1/ 2 time på mitt kontor. Inkludert oppfølging, i form av 2 - 3 telefonsamtaler, ev. mail i noen måneder fremover er prisen kr 2 100 


 - Oppfølgingstime med fokus på atferd og utfordringer: Pris kr 1 650.


 - Rapport fra atferdstime, pris kr 550


 - Avklaringstime/vurdering: varer ca 45 - 60 minutter, Pris kr 1 050


 - Individuell treningstime ca 45 - 60 minutter inkluderer dialog på forhånd med fokus på tilrettelegging, og evaluering i ettertid av trening og tiltak. Pris kr 1 050


 - Turtrening/ passeringskurs, 3 kvelder, med liten gruppe med 3 hunder. Pris kr 2 800

 

- Pakkepris hvis det er ønskelig med flere treningstimer –pris etter avtale


 - Hjemmebesøk, -et tillegg på kr 300, pluss tillegg reisetid/kjøring.


 - Onsdagscocktail 90 min trening i liten gruppe, varierte annonserte tema, Gyldig klippekort i hele inneværende cocktailperiode

1 klipp kr 500, 3 klipp kr 1 300, 5 klipp kr 2 000 


- Foredrag pris etter avtale