ATFERDSKONSULTASJON

Hva skjer når du tar kontakt for å få hjelp?

Det finnes flere muligheter for oppfølging, og ofte starter vi med å sette opp en time, og så vurderer vi hva som er ønskelig av  oppfølging etter hvert. Jeg setter opp ulike type timer, med tema som er relevant for den enkelte hundefamilie. I noen tilfeller vil det være viktig å kartlegge ulike følelser som ligger under uønsket atferd, for å finne ut som hunden din f eks er redd eller engstelig. I andre tilfeller er det oppdragelse av valpen som er viktigst. 

I mange tilfeller er det mest aktuelt å møtes på kontoret mitt. Enkelte hunder er roligere når vi møtes på kontoret mitt, og vi kan da legge grunnlag for videre trening. Timen blir ofte mer effektiv, fordi vi kan starte ganske direkte med praktiske øvelser som kan overføres til andre sammenhenger.Har du en katt med utfordringer, så kan jeg hjelpe deg med det også.

Atferdstime

En atferdstime varer i ca 1 1/ 2 time. Inkludert oppfølging, i form av 2 - 3 telefonsamtaler, ev. mail i noen måneder fremover.

I en atferdstime fokuserer vi på å dempe stress og finne ut hvilke følelser som ligger under problematisk og uønsket atferd. Før atferdstimen fyller dere ut skjema som gjelder hundens atferd, - utfyllende informasjon om hunden er verdifull. En atferdstime starter med å kartlegge atferd og observasjon av hunden før vi går videre inn på tiltak og praktisk trening for å vurdere hvordan vi kan bidra til en bedre hverdag for hunden, dere selv, og andre som påvirkes.

Det opp til hver enkelt hundefamilie hva som er ønskelig av oppfølging i disse månedene. Vi kan f eks være i dialog eventuelt om det er situasjoner som oppstår, eller jeg kan ringe etter avtale. For noen hunder vil det være behov for flere atferdstimer. 

Underveis i atferdstimen, og også etterpå, er det nyttig for deg å notere punkter som du ønsker å jobbe videre med ifm videre trening og tiltak.   


Individuell treningstime

En individuell treningstime eller oppfølgingstime varer ca 45 - 60 minutter. Møtested og innhold varierer i forhold hva som er mest aktuelt å fokusere på. Treningstime inkluderer dialog på forhånd med fokus på tilrettelegging, og evaluering i ettertid av trening og tiltak.

Vi kan se på en pakkepris hvis det er ønskelig med flere treningstimer.

Valg av treningstime uten først å kartlegge og observere (som under en atferdstime) vil være avhengig av om utgangspunktet er størst fokus på konkrete øvelser, praktisk trening, og mindre vurdering ift problematisk atferd og underliggende følelser som skaper et forhøyet stressnivå.